Menu

Konferencja

Konferencja

Program konferencji

DZIEŃ 1. / Day 1. PIĄTEK / FRIDAY
07:30-14:00 WARSZTATY PRAKTYCZNE / PRACTICAL WORKSHOPS

 UCZESTNICY WARSZTATÓW OTRZYMAJĄ DODATKOWE PUNKTY EDUKACYJNE.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W WARSZTATACH I OTRZYMANIA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
JEST REJESTRACJA NA WARSZTATY I NA KONFERENCJĘ 16 ADA WRAZ Z WNIESIENIEM
PEŁNEJ OPŁATY KONFERENCYJNEJ

 WARSZTATY SALA „A”

 
07:30 - 09:00
rejestracja brak miejscDERMOSKOPIA - przypadki kliniczne - 1,5 pkt. edu.
 
 M.Sobjanek, M. Sławinska, M. Sikorska, A. Petranyuk 
 
07:30 - 08:45  Analiza wybranych przypadków klinicznych
08:45 - 09:00  Przypadki kliniczne - Dyskusja
   
09:00 - 10:40
rejestracja brak miejscDERMATOUROLOGIA - 1,5 pkt. edu.
 
prof. J. Kisis (Riga), M.Sobjanek, K. Swiątek, M. Konczalska, K. Czajkowska, M. Czajkowski
 
09:00 - 09:15 Technika biopsji zmian zlokalizowanych na zewnętrznych narządach płciowych M. Sobjanek, M. Sławińska
09:15 - 09:35 Dermoskopia zmian męskich zewnętrznych narządów płciowych K. Czajkowska, M. Czajkowski
09:35 - 09:50 Interpretation of dermatoscopic features of inflammatory balanitis J. Kisis
09:50 - 10:10 Współpraca interdyscyplinarna między urologami, a dermatologami w zakresie diagnostyki i leczenia chorób męskich zewnętrznych narządów płciowych K. Czajkowska, M. Czajkowski
10:10 - 10:30 Nowotwory zewnętrznych narządów płciowych u kobiet M. Konczalska
10:30 - 10:40 Dyskusja
 
10:40 - 12:40
rejestracja brak miejscLEKI RECEPTUROWE - 1,5 pkt. edu.
 
prof. M. Sznitowska, prof. M. Lange, prof. W. Barańska-Rybak, dr A. Wilkowska, prof. R.J. Nowicki
 
10.45 - 11.05 Podłoża maściowe, ich właściwości i zasady doboru M. Sznitowska
11.05 - 11.20 LekI recepturowe w najczęstszych dermatozach A. Wilkowska
11.20 - 11.35 LekI recepturowe w świądzie M. Lange
11.35 - 11.50 LekI recepturowe w AZS R. J. Nowicki
11.50 - 12.05 Leki recepturowe w łysieniu andogenowym W. Barańska-Rybak
12.05 - 12.20 Leki przeciwdrobnoustrojowe we współczesnej recepturze lekarskiej A. Jaworek
12.20 - 12.40 Dyskusja
 
12:40 - 14:00
rejestracja
MODELOWANIE TWARZY kwasem hialuronowym + lifting nićmi PDO - 1,5 pkt. edu.
 
B. Larczyńska-Rogowska, P. Rogowska
 

 
WARSZTATY SALA „B”
 
 
07:30 - 09:30
rejestracjaPSYCHODERMATOLOGIA - 1,5 pkt. edu.
 
prof. R.J. Nowicki, dr hab. M. Trzeciak, dr S. Barsow, dr A. Opalska
 
07:30 - 07:50 Co pod skórą? Aspekty psychologiczne chorób dermatologicznych. S.Barsow
07:50 - 08:10 Różnorodność obrazów klinicznych dermatoz arteficjalnych w kontekście zabirzeń psychicznych. A.Opalska
08:10 - 08:25 Atrybuty osobowościowe i zaburzenia psychiczne pacjentów z STI's. A.Wiśniewski
08:25 - 08:40 Jakość snu, depresja oraz rytm okołodobowy jako potencjalny regulator przebiegu łuszczycy. K.Wrzosek-Dobrzyniecka
08:40 - 09:00 Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w relacji lekarz-pacjent S.Barsow
09:00 - 09:30 Dyskusja
 
09:30 - 11:30
rejestracjaDERMATOLOGIA ESTETYCZNA - 1,45 pkt. edu.
 
dr hab. A. Szczerkowska-Dobosz, prof. W. Barańska-Rybak, prof. R. Olszański
 
09.30 - 10.00 Czy łączenie procedur wysokoenergetycznych oraz iniekcji kwasu hialuronowego zwiększa ryzyko powikłań? W. Barańska-Rybak
10.00 - 10.25 Utrata wzroku – ciężkie powikłania naczyniowe po iniekcji wypełniacza R. Olszański
10.25 - 10.45 Współczesne spojrzenie na leczenie blizn potrądzikowych M. Dobosz
10.45 - 11.05 Celowa pigmentacja skóry - nowe wyzwanie dla dermatologów P. Rogowska
11.05 - 11.30 Dyskusja
 
11:30 - 13:45
rejestracjaPOKRZYWKI - 1,5 pkt. edu.
 
prof. J. Kruszewski, prof. Z. Brzoza, prof. R.J. Nowicki, dr hab. M.Trzeciak, dr E. Grubska-Suchanek
 
11.30 - 12.00 Klasyfikacja  E. Grubska-Suchanek
12.00 - 12.30 Rozpoznawanie, badania dodatkowe M. Trzeciak
12.30 - 13.00 Terapia  Z. Brzoza
13.00 - 13.30 Leki p/histaminowe J. Kruszewski
13.30 - 13.45 Dyskusja
 

 
WARSZTATY SALA „C”
 
07:30 - 10:30
rejestracja
DIAGNOSTYKA ALERGOLOGICZNA W DERMATOLOGII - 2 pkt. edu.
 
prof. R. Śpiewak, dr hab. M. Trzeciak, dr A. Wilkowska, dr E. Grubska-Suchanek
 
07.30 - 08.00 Testy płatkowe R. Śpiewak
08.00 - 08.30 Testy punktowe E.Grubska-Suchanek
08.30 - 08.45 Test z autologiczną surowicą R. Śpiewak
08.45 - 09.15 Diagnostyka in vitro M. Trzeciak
09.15 - 10.00 Ocena nasilenia AZS A. Wilkowska, M.Trzeciak
10.00 - 10.30 Dyskusja
 
10:30 - 12:30
rejestracjaLECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH - 1,45 pkt. edu.
 
prof. W. Barańska, dr D. Mehrholtz, dr G. Roter
 
10.30 - 10.45 Diagnostyka USG chorób żył kończyn dolnych  G. Roter
10.45 - 11.05 Nieinwazyjne zabiegowe metody leczenia PNŻ  G. Roter
11.05 - 11.25 Mikroprzeszczepy skóry na owrzodzenia  D. Merholtz
11.25 - 11.50 Opatrunki przyspieszajace gojenie ran D. Merholtz
11.50 - 12.10 Terapia tlenem hiperbarycznym  E. Arłukowicz
12.10 - 12.30 Dyskusja
 
12:30 - 14:00
rejestracjaCzy mój pacjent z łuszczycą ma szanse na leczenie biologiczne? - 1,5 pkt. edu.
 
dr hab. A. Szczerkowska-Dobosz, dr I. Błażewicz, dr M. Stawczyk-Macieja
 
12.30 - 12.50 Chorzy z ciężką łuszczycą - leczenie klasyczne vs. leczenie biologiczne  A. Szczerkowska-Dobosz 
12.50 - 13.10 Kwalifikacja do programu lekowego leczenia umiarkowanej lub ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej. Wskazówki "krok po kroku” M. Stawczyk-Macieja
13.10 - 13.30 Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia biologicznego u chorych leczonych w Klinice Dermatologii GUMed. Analiza przypadków własnych I. Błażewicz
13.30 - 13.50 Czy mój pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do terapii biologicznej - Quiz  A. Szczerkowska-Dobosz
13.50 - 14.00 Dyskusja
 
 
 
Gdynia 2

 


 14:00 - 15:15 I. SESJA DERMATOONKOLOGIA / DERMATOONCOLOGY
 prof. M. Sokołowska-Wojdyło , prof. M. Lange , dr hab. M. Sobjanek
 
14.00 - 14.15 Jak postępować w ziarniaku grzybiastym i chłoniakach pierwotnych skóry CD30+? M. Sokołowska-Wojdyło
14.15 - 14.30 Jak postępować z chorym na mastocytozę? M. Lange
14.30 - 14.45 Leczenie nowotworów skóry, od konsensusu PTD do praktyki klinicznej. M. Sobjanek
14.45 - 15.15 Dyskusja
 
15.15 - 15.30 PRZERWA KAWOWA
                                                           _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                    
15:30 - 16:00  INAUGURACJA / OPENING CEREMONY 16.ADA
Prezentacja i powitanie Gości honorowych - prof. Roman J. Nowicki (Gdańsk)

16:00 - 18:55 II. SESJA INAUGURACYJNA / WELCOME PRESENTATIONS
16:00 - 16:25 Zmiany w obrębie skóry owłosionej głowy jako objaw chorób narządów wewnętrznych prof. Lidia Rudnicka (Warszawa)
16:25 - 16:50  Uwarunkowania przyczynowe ciężkiego przebiegu AZS w wieku rozwojowym prof. Maciej G. Kaczmarski (Bialystok)
16:50 - 17:15  Interdysyplinarna terapia AZS prof. Marek Kulus (Warszawa)
17:15 - 17:40  Urticaria - new perspectives of treatment prof. Clive Grattan (London, United Kingdom)
17:40 - 18:05  Czy pokrzywka przewlekła może być objawem innych chorób? prof. Marcin Moniuszko (Białystok)
18:05 - 18:30  Rosacea - klinika i terapia prof. Uladzimir Adaskevitch (Vitebsk, Belarus)
18:30 - 18:55  16 lat Akademii Dermatologii i Alergologii prof. Jerzy Kruszewski (Warszawa)

19.30 – 21.00 KOLACJA / DINNER


 

Gdynia 7
 

8.02.2020 DZIEŃ 2. / Day 2. SOBOTA / SATURDAY

07:00 – 09:00 III. SESJA POKAZ PRZYPADKÓW / CASE PRESENTATION
prof. M.Kulus , prof. W. Baran , dr A. Wilkowska

07.00 - 07.10 Two clinical cases of different forms of porokeratosis in one family A. Pankratov, O. Pankratov (Mińsk, Białoruś)
07.10 - 07.18 Histiocytoza z komórek Langerhansa  A. Yarmolik (Grodno, Białoruś)
07.18 - 07.26 Dziecięca niesymetryczna osutka okolic zgięć stawowych – APEC B. Smykała-Dziwisz (Opole)
07.26 - 07.34 Zmiany skórne w kawasaki shock syndrome u 2,5-letniej dziewczynki J. Zaryczański (Opole)
07.34 - 07.42 Łuszczyca u 4-letniej dziewczynki  M. Bednarska (Opole)
07.42 - 07.50 Zmiany skórne i zajęcie naczyń w chorobie IgG4-zależnej K. Lishchuk-Yakymovych (Lwów, Ukraina)
07.50 - 07.58 Rhinophyma M. Michalik (Warszawa)
07.58 - 08.06 Linijna IgA dermatoza A. Karamon (Gdańsk)
08.06 - 08.14 Pokrzywka indukowana zimnem M. Cichoń (Gdańsk)
08.14 - 08.22 Grzybica owłosionej skóry głowy A. Opalska-Tuszyńska (Gdańsk)
08.22 - 08.30 Czerniak skóry małżowiny usznej - dwa przypadki o różnej lokalizacji A. Petranyuk (Gdańsk)
08.30 - 08.38 Terapia laserowa w łuszczycy paznokci G. Roter (Gdańsk)
08.38 - 08.46 Sarkoidoza w tatuażu P. Rogowska (Gdańsk)
08.46 - 08.54 SLE o ciężkim przebiegu H. Ługowska (Gdańsk)
08.54 - 09.00 Dyskusja

09:00 - 12:00  IV. SESJA DERMATOLOGIA BEZ GRANIC/ DERMATOLOGY WITHOUT BORDERS
prof. M. Olszewska, prof. M. Czarnecka-Operacz, dr hab. M. Trzeciak

09.00 - 09.15 Relacje lekarza i pacjentów z objawami skórnymi i alergicznymi R. Pukalyak, K.Lishchuk-Yakymovych (Lwów - Ukraina)
09.15 – 09.30 European approaches to the diagnosis of syphilis, focus on MTCT (congenital syphilis) O. Pankratov (Mińsk - Białoruś)
09.30 – 09.45 Ektoina w praktyce lekarskiej R.J. Nowicki (Gdańsk)
09.45 - 10.00 Rola immunoglobuliny E w pokrzywce przewlekłej i innych chorobach skóry – implikacje terapeutyczne B. Panaszek (Wrocław)
10.00 – 10.15 Body mass index correlation with cutaneus condition. M. R. Kupfere (Riga - Łotwa)
10.15 – 10.30 Zapalenie pieluszkowe W. Baran (Wrocław)
10.30 – 10.45 Kliniczne spektrum złuszczającego zapalenia dziąseł M. Olszewska (Warszawa)
10.45 – 11.00 Emolienty w praktyce lekarskiej M. Trzeciak (Gdańsk)
11.00 – 11.15 Znaczenie S. aureus w AZS update 2019 A.J. Sybilski (Warszawa)
11.15 - 11.30 Wielooporne gronkowce skórne A. Samet (Gdańsk)
11.30 - 11.45 Leczenie Atopowego Zapalenia Skóry M. Czarnecka - Operacz (Poznań)
11.45 – 12.00 Dyskusja Q&A

12:00 – 14:20 V. SESJA ALERGOLOGIA BEZ GRANIC /ALLERGOLOGY WITHOUT BORDERS
prof. B.Rogala , prof. M. Kupczyk
, prof R. Śpiewak

12.00 - 12.15 Alergia na penicylinę – skala problemu M. Chełmińska (Gdańsk)
12.15 - 12.35 Immunoterapia alergenowa vs. Terapia biologiczna – co wybrać i kiedy B. Rogala (Katowice)
12.35 - 12.55 Europejskie i Polskie serie do testów płatkowych – co się zmieniło w 2019 roku R. Śpiewak (Kraków)
12.55 - 13.10 Wpływ zmian klimatu na występowanie chorób alergicznych R. Gawlik (Katowice)
13.10 - 13.25 Fenotypy nadwrażliwości na NLPZ w pokrzywce przewlekłej i możliwości uzyskania tolerancji leków B. Panaszek (Wrocław)
13.25 - 13.45 Przewlekła pokrzywka – diagnostyka i terapia z uwzględnieniem terapii biologicznych  M. Kupczyk (Łódź)
13.45 - 14.00 Aktualne metody terapii alergii oczu P. Lipowski (Gdańsk)
14.00 - 14.15 The prevalence of traditional and e-smoking with symptoms of respiratory diseases in student-athletes from Grodno A. Shpakou (Grodno, Białoruś)
14.15 - 14.20 Dyskusja

14:20 – 15:00 LUNCH & EXHIBITS

15:00 – 17:15 VI. SESJA PSORIASIS
prof. A. Pietrzak, prof. D.Khvorik , prof. A.Reich

15.00 - 15.15 Epigenetyka łuszczycy B. Nedoszytko (Gdańsk)
15.15 - 15.30 Dlaczego wykwity łuszczycowe pojawiają się w tej samej lokalizacji? A. Owczarczyk-Saczonek (Olsztyn)
WYKŁAD SPONSOROWANY NOVARTIS
15.30 - 15.45 Łuszczyca jako choroba ogólnoustrojowa D. Khvorik (Grodno, Białoruś)
15.45 - 16.00 Łuszczyca stawowa A. Szczerkowska - Dobosz (Gdańsk)
WYKŁAD SPONSOROWANY NOVARTIS
16.00 - 16.15 Leki biologiczne A.Pietrzak (Lublin)
16.15 - 16.30 Iksekizumab w leczeniu łuszczycy - doświadczenia własne A. Wilkowska (Gdańsk)
GRANT EDUKACYJNY ELI LILLY
16.30 - 16.45 Jak leczyć łuszczycę u dzieci? W. Baran (Wrocław)
16.45 - 17.00 Przyszłość leczenia łuszczycy A. Reich (Rzeszów)
GRANT EDUKACYJNY BRISTOL-MYERS SQUIBB
17.00 - 17.15 Dyskusja

17:15 – 19:45 VII. SESJA CO NOWEGO? / WHAT’S NEW?
prof. J. Kruszewski, prof. Z. Brzoza, prof. R. Olszański

17.15 - 17.30 Rola bariery skóry i konsekwencje jej defektów D.Gutowska-Owsiak (Gdańsk)
17.30 - 17.45 Co nowego w alergologii? J. Kruszewski (Warszawa)
17.45 - 18.00 Pokrzywka - w świetle doświadczeń i wytycznych Z. Brzoza (Opole)
18.00 - 18.15 Obrzęk naczynioruchowy T. Matuszewski (Warszawa)
18.15 - 18.30 Terapia trądziku W. Barańska - Rybak (Gdańsk)
18.30 - 18.45 Leczenie fotodynamiczne Z. Swacha (Warszawa)
18.45 - 19.00 Aktualne rekomendacje postępowania w toczniu rumieniowatym układowym Z. Zdrojewski (Gdańsk)
19.00 - 19.15 Nowe leki w terapii AZS M. Adamczyk (Lublin)
19.15 - 19.30 Interdyscyplinarne rekomendacje leczenia AZS i pokrzywki R.J. Nowicki (Gdańsk)
WYKŁAD SPONSOROWANY NOVARTIS
19.30 - 19.45 Dyskusja

 

Gdynia 6


9.02.2020  DZIEŃ 3. / Day 3. NIEDZIELA / SUNDAY

XXVIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO / XXVII WORLD SICK DAY

 

09.45 - 13:15  VIII. SESJA NIEDZIELNA / SUNDAY SESSION - WORLD SICK DAY 

 

infarma2440

Regulamin konferencji / szkoleń

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem wykonawczym konferencji 16 Akademia Dermatologii i Alergologii 7-10.02.2019 jest firma Medical Experts z siedzibą w Warszawie, 03-144 Warszawa ul.Światowida 63 B lok. 89
 2. Konferencja 16 ADA, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją lub Akademią, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Medical Experts, zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem Wykonawczym.
 3. Uczestnikami Konferencji są lekarze specjaliści, alergolodzy, pulmunolodzy, interniści, pediatrzy, lekarze rodzinni osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką szkoleń oraz przedstawiciele sponsorów.
 4. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm farmaceutycznych i sprzętowych.
 5. Zakres merytoryczny sesji naukowo-dydaktycznych Akademii jest w całości tworzony przez Komitet Naukowy którego skład ustala Organizator Merytoryczny pod przewodnictwem prof.dr hab.n.med. Romana Nowickiego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca Konferencji w przypadkach uzasadnionych i po akceptacji Komitetu Naukowego.
 7. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Akademii i obowiązują wszystkich Uczestników.
 8. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.16ada.pl
 9. Określone niniejszym Regulaminem prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora obowiązują do dnia 9.02.2020 włącznie.
ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji 16 ADA jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej lub wypełnienie pisemnego zgłoszenia w recepcji konferencyjnej Organizatora w dniach trwania Konferencji oraz wniesienie opłaty zjazdowej zgodnie z zamieszczonym na stronie konferencji cennikiem opłat.
 2. Udział w sesjach naukowo – dydaktycznych Konferencji jest płatny zgodnie z zamieszczonym na stronie konferencji cennikiem.
 3. Koszt dojazdu i zakwaterowania Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 4. W celu otrzymania Certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu, Uczestnik dobrowolnie i nieodpłatnie przekazuje Organizatorowi w formie pisemnej lub elektronicznej swoje dane osobowe. Dane niezbędne do wydania Certyfikatu to w szczególności: imię, nazwisko, adres mail, numer PWZ, specjalizacja, typ oraz nazwa miejsca pracy. Przekazane dane są przechowywane przez Organizatora i podlegają Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.)
 5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylkoi wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.
 6. Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską.
 7. Uczestnicy programu edukacyjnego otrzymują pisemne zaświadczenie o liczbie otrzymanych punktów.
 8. Zaświadczenia będą wręczane Uczestnikom po zakończeniu Konferencji.
REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku, gdy spotkanie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem.
 2. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
Biuro Organizacyjne Konferencji:
Medical Experts

Komitet naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Doniec
Kierownik Kliniki Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, OT w Rabce Zdroju
Dolnośląskie Centrum Dziecięce we Wrocławiu

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Członkowie Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. med. Danuta Zwolińska
Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

dr hab. med. Wojciech Baran
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

lek. med. Agata Sławin
Praktyka Lekarza Rodzinnego w Kiełczowie

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

mgr Wojciech Lipnicki
Kierownik Dolnośląskiego Centrum Medycznego we Wrocławiu

Podkategorie