Menu

Program konferencji

DZIEŃ 1. / Day 1. PIĄTEK / FRIDAY
07:30-14:00 WARSZTATY PRAKTYCZNE / PRACTICAL WORKSHOPS

 UCZESTNICY WARSZTATÓW OTRZYMAJĄ DODATKOWE PUNKTY EDUKACYJNE.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W WARSZTATACH I OTRZYMANIA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
JEST REJESTRACJA NA WARSZTATY I NA KONFERENCJĘ 16 ADA WRAZ Z WNIESIENIEM
PEŁNEJ OPŁATY KONFERENCYJNEJ

 WARSZTATY SALA „A”

 
07:30 - 09:00
rejestracja brak miejscDERMOSKOPIA - przypadki kliniczne - 1,5 pkt. edu.
 
 M.Sobjanek, M. Sławinska, M. Sikorska, A. Petranyuk 
 
07:30 - 08:45  Analiza wybranych przypadków klinicznych
08:45 - 09:00  Przypadki kliniczne - Dyskusja
   
09:00 - 10:40
rejestracja brak miejscDERMATOUROLOGIA - 1,5 pkt. edu.
 
prof. J. Kisis (Riga), M.Sobjanek, K. Swiątek, M. Konczalska, K. Czajkowska, M. Czajkowski
 
09:00 - 09:15 Technika biopsji zmian zlokalizowanych na zewnętrznych narządach płciowych M. Sobjanek, M. Sławińska
09:15 - 09:35 Dermoskopia zmian męskich zewnętrznych narządów płciowych K. Czajkowska, M. Czajkowski
09:35 - 09:50 Interpretation of dermatoscopic features of inflammatory balanitis J. Kisis
09:50 - 10:10 Współpraca interdyscyplinarna między urologami, a dermatologami w zakresie diagnostyki i leczenia chorób męskich zewnętrznych narządów płciowych K. Czajkowska, M. Czajkowski
10:10 - 10:30 Nowotwory zewnętrznych narządów płciowych u kobiet M. Konczalska
10:30 - 10:40 Dyskusja
 
10:40 - 12:40
rejestracja brak miejscLEKI RECEPTUROWE - 1,5 pkt. edu.
 
prof. M. Sznitowska, prof. M. Lange, prof. W. Barańska-Rybak, dr A. Wilkowska, prof. R.J. Nowicki
 
10.45 - 11.05 Podłoża maściowe, ich właściwości i zasady doboru M. Sznitowska
11.05 - 11.20 LekI recepturowe w najczęstszych dermatozach A. Wilkowska
11.20 - 11.35 LekI recepturowe w świądzie M. Lange
11.35 - 11.50 LekI recepturowe w AZS R. J. Nowicki
11.50 - 12.05 Leki recepturowe w łysieniu andogenowym W. Barańska-Rybak
12.05 - 12.20 Leki przeciwdrobnoustrojowe we współczesnej recepturze lekarskiej A. Jaworek
12.20 - 12.40 Dyskusja
 
12:40 - 14:00
rejestracja
MODELOWANIE TWARZY kwasem hialuronowym + lifting nićmi PDO - 1,5 pkt. edu.
 
B. Larczyńska-Rogowska, P. Rogowska
 

 
WARSZTATY SALA „B”
 
 
07:30 - 09:30
rejestracjaPSYCHODERMATOLOGIA - 1,5 pkt. edu.
 
prof. R.J. Nowicki, dr hab. M. Trzeciak, dr S. Barsow, dr A. Opalska
 
07:30 - 07:50 Co pod skórą? Aspekty psychologiczne chorób dermatologicznych. S.Barsow
07:50 - 08:10 Różnorodność obrazów klinicznych dermatoz arteficjalnych w kontekście zabirzeń psychicznych. A.Opalska
08:10 - 08:25 Atrybuty osobowościowe i zaburzenia psychiczne pacjentów z STI's. A.Wiśniewski
08:25 - 08:40 Jakość snu, depresja oraz rytm okołodobowy jako potencjalny regulator przebiegu łuszczycy. K.Wrzosek-Dobrzyniecka
08:40 - 09:00 Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w relacji lekarz-pacjent S.Barsow
09:00 - 09:30 Dyskusja
 
09:30 - 11:30
rejestracjaDERMATOLOGIA ESTETYCZNA - 1,45 pkt. edu.
 
dr hab. A. Szczerkowska-Dobosz, prof. W. Barańska-Rybak, prof. R. Olszański
 
09.30 - 10.00 Czy łączenie procedur wysokoenergetycznych oraz iniekcji kwasu hialuronowego zwiększa ryzyko powikłań? W. Barańska-Rybak
10.00 - 10.25 Utrata wzroku – ciężkie powikłania naczyniowe po iniekcji wypełniacza R. Olszański
10.25 - 10.45 Współczesne spojrzenie na leczenie blizn potrądzikowych M. Dobosz
10.45 - 11.05 Celowa pigmentacja skóry - nowe wyzwanie dla dermatologów P. Rogowska
11.05 - 11.30 Dyskusja
 
11:30 - 13:45
rejestracjaPOKRZYWKI - 1,5 pkt. edu.
 
prof. J. Kruszewski, prof. Z. Brzoza, prof. R.J. Nowicki, dr hab. M.Trzeciak, dr E. Grubska-Suchanek
 
11.30 - 12.00 Klasyfikacja  E. Grubska-Suchanek
12.00 - 12.30 Rozpoznawanie, badania dodatkowe M. Trzeciak
12.30 - 13.00 Terapia  Z. Brzoza
13.00 - 13.30 Leki p/histaminowe J. Kruszewski
13.30 - 13.45 Dyskusja
 

 
WARSZTATY SALA „C”
 
07:30 - 10:30
rejestracja
DIAGNOSTYKA ALERGOLOGICZNA W DERMATOLOGII - 2 pkt. edu.
 
prof. R. Śpiewak, dr hab. M. Trzeciak, dr A. Wilkowska, dr E. Grubska-Suchanek
 
07.30 - 08.00 Testy płatkowe R. Śpiewak
08.00 - 08.30 Testy punktowe E.Grubska-Suchanek
08.30 - 08.45 Test z autologiczną surowicą R. Śpiewak
08.45 - 09.15 Diagnostyka in vitro M. Trzeciak
09.15 - 10.00 Ocena nasilenia AZS A. Wilkowska, M.Trzeciak
10.00 - 10.30 Dyskusja
 
10:30 - 12:30
rejestracjaLECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH - 1,45 pkt. edu.
 
prof. W. Barańska, dr D. Mehrholtz, dr G. Roter
 
10.30 - 10.45 Diagnostyka USG chorób żył kończyn dolnych  G. Roter
10.45 - 11.05 Nieinwazyjne zabiegowe metody leczenia PNŻ  G. Roter
11.05 - 11.25 Mikroprzeszczepy skóry na owrzodzenia  D. Merholtz
11.25 - 11.50 Opatrunki przyspieszajace gojenie ran D. Merholtz
11.50 - 12.10 Terapia tlenem hiperbarycznym  E. Arłukowicz
12.10 - 12.30 Dyskusja
 
12:30 - 14:00
rejestracjaCzy mój pacjent z łuszczycą ma szanse na leczenie biologiczne? - 1,5 pkt. edu.
 
dr hab. A. Szczerkowska-Dobosz, dr I. Błażewicz, dr M. Stawczyk-Macieja
 
12.30 - 12.50 Chorzy z ciężką łuszczycą - leczenie klasyczne vs. leczenie biologiczne  A. Szczerkowska-Dobosz 
12.50 - 13.10 Kwalifikacja do programu lekowego leczenia umiarkowanej lub ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej. Wskazówki "krok po kroku” M. Stawczyk-Macieja
13.10 - 13.30 Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia biologicznego u chorych leczonych w Klinice Dermatologii GUMed. Analiza przypadków własnych I. Błażewicz
13.30 - 13.50 Czy mój pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do terapii biologicznej - Quiz  A. Szczerkowska-Dobosz
13.50 - 14.00 Dyskusja
 
 
 
Gdynia 2

 


 14:00 - 15:15 I. SESJA DERMATOONKOLOGIA / DERMATOONCOLOGY
 prof. M. Sokołowska-Wojdyło , prof. M. Lange , dr hab. M. Sobjanek
 
14.00 - 14.15 Jak postępować w ziarniaku grzybiastym i chłoniakach pierwotnych skóry CD30+? M. Sokołowska-Wojdyło
14.15 - 14.30 Jak postępować z chorym na mastocytozę? M. Lange
14.30 - 14.45 Leczenie nowotworów skóry, od konsensusu PTD do praktyki klinicznej. M. Sobjanek
14.45 - 15.15 Dyskusja
 
15.15 - 15.30 PRZERWA KAWOWA
                                                           _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                    
15:30 - 16:00  INAUGURACJA / OPENING CEREMONY 16.ADA
Prezentacja i powitanie Gości honorowych - prof. Roman J. Nowicki (Gdańsk)

16:00 - 18:55 II. SESJA INAUGURACYJNA / WELCOME PRESENTATIONS
16:00 - 16:25 Zmiany w obrębie skóry owłosionej głowy jako objaw chorób narządów wewnętrznych prof. Lidia Rudnicka (Warszawa)
16:25 - 16:50  Uwarunkowania przyczynowe ciężkiego przebiegu AZS w wieku rozwojowym prof. Maciej G. Kaczmarski (Bialystok)
16:50 - 17:15  Interdysyplinarna terapia AZS prof. Marek Kulus (Warszawa)
17:15 - 17:40  Urticaria - new perspectives of treatment prof. Clive Grattan (London, United Kingdom)
17:40 - 18:05  Czy pokrzywka przewlekła może być objawem innych chorób? prof. Marcin Moniuszko (Białystok)
18:05 - 18:30  Rosacea - klinika i terapia prof. Uladzimir Adaskevitch (Vitebsk, Belarus)
18:30 - 18:55  16 lat Akademii Dermatologii i Alergologii prof. Jerzy Kruszewski (Warszawa)

19.30 – 21.00 KOLACJA / DINNER


 

Gdynia 7
 

8.02.2020 DZIEŃ 2. / Day 2. SOBOTA / SATURDAY

07:00 – 09:00 III. SESJA POKAZ PRZYPADKÓW / CASE PRESENTATION
prof. M.Kulus , prof. W. Baran , dr A. Wilkowska

07.00 - 07.10 Two clinical cases of different forms of porokeratosis in one family A. Pankratov, O. Pankratov (Mińsk, Białoruś)
07.10 - 07.18 Histiocytoza z komórek Langerhansa  A. Yarmolik (Grodno, Białoruś)
07.18 - 07.26 Dziecięca niesymetryczna osutka okolic zgięć stawowych – APEC B. Smykała-Dziwisz (Opole)
07.26 - 07.34 Zmiany skórne w kawasaki shock syndrome u 2,5-letniej dziewczynki J. Zaryczański (Opole)
07.34 - 07.42 Łuszczyca u 4-letniej dziewczynki  M. Bednarska (Opole)
07.42 - 07.50 Zmiany skórne i zajęcie naczyń w chorobie IgG4-zależnej K. Lishchuk-Yakymovych (Lwów, Ukraina)
07.50 - 07.58 Rhinophyma M. Michalik (Warszawa)
07.58 - 08.06 Linijna IgA dermatoza A. Karamon (Gdańsk)
08.06 - 08.14 Pokrzywka indukowana zimnem M. Cichoń (Gdańsk)
08.14 - 08.22 Grzybica owłosionej skóry głowy A. Opalska-Tuszyńska (Gdańsk)
08.22 - 08.30 Czerniak skóry małżowiny usznej - dwa przypadki o różnej lokalizacji A. Petranyuk (Gdańsk)
08.30 - 08.38 Terapia laserowa w łuszczycy paznokci G. Roter (Gdańsk)
08.38 - 08.46 Sarkoidoza w tatuażu P. Rogowska (Gdańsk)
08.46 - 08.54 SLE o ciężkim przebiegu H. Ługowska (Gdańsk)
08.54 - 09.00 Dyskusja

09:00 - 12:00  IV. SESJA DERMATOLOGIA BEZ GRANIC/ DERMATOLOGY WITHOUT BORDERS
prof. M. Olszewska, prof. M. Czarnecka-Operacz, dr hab. M. Trzeciak

09.00 - 09.15 Relacje lekarza i pacjentów z objawami skórnymi i alergicznymi R. Pukalyak, K.Lishchuk-Yakymovych (Lwów - Ukraina)
09.15 – 09.30 European approaches to the diagnosis of syphilis, focus on MTCT (congenital syphilis) O. Pankratov (Mińsk - Białoruś)
09.30 – 09.45 Ektoina w praktyce lekarskiej R.J. Nowicki (Gdańsk)
09.45 - 10.00 Rola immunoglobuliny E w pokrzywce przewlekłej i innych chorobach skóry – implikacje terapeutyczne B. Panaszek (Wrocław)
10.00 – 10.15 Body mass index correlation with cutaneus condition. M. R. Kupfere (Riga - Łotwa)
10.15 – 10.30 Zapalenie pieluszkowe W. Baran (Wrocław)
10.30 – 10.45 Kliniczne spektrum złuszczającego zapalenia dziąseł M. Olszewska (Warszawa)
10.45 – 11.00 Emolienty w praktyce lekarskiej M. Trzeciak (Gdańsk)
11.00 – 11.15 Znaczenie S. aureus w AZS update 2019 A.J. Sybilski (Warszawa)
11.15 - 11.30 Wielooporne gronkowce skórne A. Samet (Gdańsk)
11.30 - 11.45 Leczenie Atopowego Zapalenia Skóry M. Czarnecka - Operacz (Poznań)
11.45 – 12.00 Dyskusja Q&A

12:00 – 14:20 V. SESJA ALERGOLOGIA BEZ GRANIC /ALLERGOLOGY WITHOUT BORDERS
prof. B.Rogala , prof. M. Kupczyk
, prof R. Śpiewak

12.00 - 12.15 Alergia na penicylinę – skala problemu M. Chełmińska (Gdańsk)
12.15 - 12.35 Immunoterapia alergenowa vs. Terapia biologiczna – co wybrać i kiedy B. Rogala (Katowice)
12.35 - 12.55 Europejskie i Polskie serie do testów płatkowych – co się zmieniło w 2019 roku R. Śpiewak (Kraków)
12.55 - 13.10 Wpływ zmian klimatu na występowanie chorób alergicznych R. Gawlik (Katowice)
13.10 - 13.25 Fenotypy nadwrażliwości na NLPZ w pokrzywce przewlekłej i możliwości uzyskania tolerancji leków B. Panaszek (Wrocław)
13.25 - 13.45 Przewlekła pokrzywka – diagnostyka i terapia z uwzględnieniem terapii biologicznych  M. Kupczyk (Łódź)
13.45 - 14.00 Aktualne metody terapii alergii oczu P. Lipowski (Gdańsk)
14.00 - 14.15 The prevalence of traditional and e-smoking with symptoms of respiratory diseases in student-athletes from Grodno A. Shpakou (Grodno, Białoruś)
14.15 - 14.20 Dyskusja

14:20 – 15:00 LUNCH & EXHIBITS

15:00 – 17:15 VI. SESJA PSORIASIS
prof. A. Pietrzak, prof. D.Khvorik , prof. A.Reich

15.00 - 15.15 Epigenetyka łuszczycy B. Nedoszytko (Gdańsk)
15.15 - 15.30 Dlaczego wykwity łuszczycowe pojawiają się w tej samej lokalizacji? A. Owczarczyk-Saczonek (Olsztyn)
WYKŁAD SPONSOROWANY NOVARTIS
15.30 - 15.45 Łuszczyca jako choroba ogólnoustrojowa D. Khvorik (Grodno, Białoruś)
15.45 - 16.00 Łuszczyca stawowa A. Szczerkowska - Dobosz (Gdańsk)
WYKŁAD SPONSOROWANY NOVARTIS
16.00 - 16.15 Leki biologiczne A.Pietrzak (Lublin)
16.15 - 16.30 Iksekizumab w leczeniu łuszczycy - doświadczenia własne A. Wilkowska (Gdańsk)
GRANT EDUKACYJNY ELI LILLY
16.30 - 16.45 Jak leczyć łuszczycę u dzieci? W. Baran (Wrocław)
16.45 - 17.00 Przyszłość leczenia łuszczycy A. Reich (Rzeszów)
GRANT EDUKACYJNY BRISTOL-MYERS SQUIBB
17.00 - 17.15 Dyskusja

17:15 – 19:45 VII. SESJA CO NOWEGO? / WHAT’S NEW?
prof. J. Kruszewski, prof. Z. Brzoza, prof. R. Olszański

17.15 - 17.30 Rola bariery skóry i konsekwencje jej defektów D.Gutowska-Owsiak (Gdańsk)
17.30 - 17.45 Co nowego w alergologii? J. Kruszewski (Warszawa)
17.45 - 18.00 Pokrzywka - w świetle doświadczeń i wytycznych Z. Brzoza (Opole)
18.00 - 18.15 Obrzęk naczynioruchowy T. Matuszewski (Warszawa)
18.15 - 18.30 Terapia trądziku W. Barańska - Rybak (Gdańsk)
18.30 - 18.45 Leczenie fotodynamiczne Z. Swacha (Warszawa)
18.45 - 19.00 Aktualne rekomendacje postępowania w toczniu rumieniowatym układowym Z. Zdrojewski (Gdańsk)
19.00 - 19.15 Nowe leki w terapii AZS M. Adamczyk (Lublin)
19.15 - 19.30 Interdyscyplinarne rekomendacje leczenia AZS i pokrzywki R.J. Nowicki (Gdańsk)
WYKŁAD SPONSOROWANY NOVARTIS
19.30 - 19.45 Dyskusja

 

Gdynia 6


9.02.2020  DZIEŃ 3. / Day 3. NIEDZIELA / SUNDAY

XXVIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO / XXVII WORLD SICK DAY

 

09.45 - 13:15  VIII. SESJA NIEDZIELNA / SUNDAY SESSION - WORLD SICK DAY 

 

infarma2440

partnerzy wystawcy
intec medical